klientsky-servis_carouselbgunibgunibguni
Unileasing

Flexibilní a rychlé financování

Spotřebitelský úvěr

Spotřebitelský úvěr

Specifický druh úvěru je spotřebitelský úvěr. Spotřebitelský úvěr se poskytuje fyzickým osobám, které nejednají v rámci své podnikatelské činnosti. Poskytování spotřebitelského úvěru se řídí zákonem 257/2016 Sb. Z toho pro spotřebitele vyplývají určitá práva, například kdykoliv úvěr předčasně splatit.

U spotřebitelského úvěru (účelového úvěru) je klient podrobně informován o parametrech obchodu před jeho uzavřením a tento úvěr je možné předčasně splatit s minimálním nákladem stanoveným zákonem.

Součástí spotřebitelského úvěru může být také nabídka pojištění, kde nabízíme možnost výběru z několika tradičních pojišťoven. Tuto doplňkovou službu klient může, ale nemusí využít. Námi nabízené pojišťovny jsou dlouhodobě prověřené a to nejenom při hladkém uzavření pojistné smlouvy, ale také při vyřizování pojistných událostí.

Informace trvale přístupné spotřebiteli dle § 92 zákona č. 257/2016 Sb. o spotřebitelském úvěru.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů z úvěrů

Podle § 14, odst. (1) zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele se spotřebiteli poskytuje informace, že subjektem věcně příslušným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z úvěrové smlouvy je: Finanční arbitr České republiky, jehož internetová adresa zní: www.finarbitr.cz

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů z pojištění

Spory mezi spotřebitelem a pojistitelem nebo pojišťovacím zprostředkovatelem z pojistné smlouvy neživotního pojištění lze také řešit mimosoudní cestou prostřednictvím České obchodní inspekce (www.coi.cz). Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se řídí zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele.
 

Tímto poskytuji společnosti UNILEASING a.s. souhlas se zpracováním výše uvedených osobních údajů k marketingovým účelům, zejména k nabízení služeb společnosti UNILEASING a.s.