klientsky-servis_carouselbgunibgunibguni
Unileasing

Flexibilní a rychlé financování

Financování veškerých movitých předmětů

Financování osobních a dodávkových automobilů

Nabízíme financování osobních a dodávkových automobilů a dalších vozidel. Financujeme širokou škálu značek automobilů a to jak nových, zánovních, předváděcích, tak starších (vozidla použitelného stáří). Tyto komplexní služby jsou určeny občanům, státním institucím, podnikatelským i jiným subjektům. Mezi naše dlouhodobé klienty patří také řada krátkodobých či dlouhodobých půjčoven vozidel, taxislužby a poskytovatelé operativního leasingu.
Naši vyškolení obchodní zástupci zájemcům o naše služby nabídnou odbornou analýzu výhodnosti jednotlivých finančních produktů naší společnosti. Našim klientům jsme nápomocni při realizaci dovozu osobních vozidel ze zemí EU. Zajistíme také prověření automobilů v zahraničních a tuzemských databázích.

Nabídka financování může obsahovat také pojištění vozidla v rámci pojistných smluv naší společnosti. Aktuálně spolupracujeme se čtyřmi pojišťovnami, které jsou na českém trhu dlouhodobě etablované a nabízejí kvalitní služby nejenom při uzavření pojistné smlouvy, ale také při případné likvidaci pojistné události.

Mezi již standardní produkty v naší nabídce patří operativní leasing osobních vozidel. Full-service leasing automobilů, jako samostatný produkt operativního leasingu, realizujeme ve spolupráci s našimi dlouholetými obchodními partnery. Služba umožňuje klientovi rovnoměrně plánovat své náklady a zároveň využívat komplexní servis s komfortními a kvalitními službami, jako je náhradní vozidlo po dobu servisu nebo opravy, odtah vozidla, likvidace pojistných událostí, zimní a letní pneu atd.

Dokumenty potřebné ke zpracování žádosti a schválení financování

Právnické osoby a fyzické osoby podnikatel

 • Vyplněná a podepsaná Žádost o financování včetně přílohy.
 • Platný občanský průkaz statutárního zástupce.
 • V odůvodněných případech k posouzení žádosti požadujeme další doplňující dokumenty.


Fyzické osoby spotřebitelé

 • Vyplněná a podepsaná Žádost o financování včetně přílohy.
 • Doložení příjmů, výpis z účtu.
 • Platný občanský průkaz.
 • V odůvodněných případech k posouzení žádosti požadujeme další doplňující dokumenty.

Financování autobusů a nákladních automobilů

Pomáháme s financováním drobným živnostníkům, malým i velkým firmám při pořízení nových a použitých autobusů a nákladních vozidel všech značek a typů. V případě autobusů se jedná o vozidla určená pro přepravu osob a to jak městské, meziměstské (linkové), dálkové (zájezdové), tak také o minibusy. Financujeme nejrůznější druhy nákladních vozidel jako valníkové, skříňové, sklápěcí, speciální a dále také přívěsy, traktory, tahače, návěsy a ostatní dopravní techniku.

Splácení je možné realizovat v CZK nebo EUR. Splácení v cizí měně je vhodné zejména pro klienty, kteří v příslušné měně inkasují za zboží nebo služby. Splácení může být pravidelné nebo nepravidelné, které respektuje nerovnoměrný průběh tržeb klienta v průběhu kalendářního roku nebo i delšího období.

Samozřejmostí je také nabídka pojištění předmětu financování v rámci našich pojistných smluv. Klienti mají možnost výběru z pojišťoven, se kterými smluvně spolupracujeme a kde máme dlouhodobě ověřenou kvalitní spolupráci nejenom při uzavření pojistné smlouvy, ale také při případné likvidaci pojistné události. 

Dokumenty potřebné ke zpracování žádosti a schválení financování

 • Vyplněná a podepsaná Žádost o financování včetně přílohy.
 • Platný občanský průkaz statutárního zástupce.
 • Dvě poslední daňová přiznání.
 • Výpis z bankovního účtu.
 • V odůvodněných případech k posouzení žádosti požadujeme další doplňující dokumenty.

Financování stavebních strojů a přepravní techniky

Nabízíme financování všech druhů mobilní stavební, manipulační a přepravní techniky, například financování stavebních strojů, vysokozdvižných vozíků, komunální techniky, lokomotiv, železničních vagonů, letadel a lodí.

Podnikatelům v oboru stavebnictví a dopravy nabízíme veškeré naše finanční produkty s možností realizovat splácení neměnné (fixní úroková sazba) nebo závislé na vývoji smluvně dohodnuté sazby příslušné měny (PRIBOR, EURIBOR). Splácení je možné realizovat v CZK nebo EUR. Splácení v cizí měně je vhodné zejména pro klienty, kteří v příslušné měně inkasují za zboží nebo služby. Zajímavá může být také možnost splácet pravidelně nebo nepravidelně (sezónně, individuálně), což respektuje nerovnoměrný průběh tržeb klienta v průběhu roku.

Samozřejmostí je nabídka poradenství a konzultací daňově účetních aspektů leasingových, úvěrových a kupních smluv, případně pomoc při jednání s dodavateli při sestavování obchodních smluv. K našim klientům v oboru stavebnictví patří jak menší soukromí podnikatelé, tak právnické osoby všech velikostí.

Dokumenty potřebné ke zpracování žádosti a schválení financování

 • Vyplněná a podepsaná Žádost o financování včetně přílohy.
 • Platný občanský průkaz statutárního zástupce.
 • Dvě poslední daňová přiznání.
 • Výpis z bankovního účtu.
 • V odůvodněných případech k posouzení žádosti požadujeme další doplňující dokumenty.

Financování zemědělské a lesnické techniky

Nabízíme financování všech druhů zemědělské a lesnické techniky, například traktorů, kombajnů, secích strojů, harvestorů, vyvážecích souprav, lesnických traktorů a další techniky. Nejpoužívanější formy financování zemědělské techniky jsou finanční leasing a úvěr (především v případě čerpání dotací).

Velmi častým požadavkem financování podnikatelů z oblasti zemědělství je nepravidelné splácení. Vedle tradičního měsíčního splácení tak našim klientům nabízíme možnost splácet například sezónně. Znamená to placení splátek v měsících, kdy klient má zdroj příjmů (v sezóně/po sklizni/po obdržení dotace) a výrazně snížené nebo nulové splátky v ostatních měsících roku.

U financování zemědělských předmětů se velmi často setkáváme s požadavkem na získání dotace z PGRLF - Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu a.s., případně dotace ze SZIF – Státního zemědělského intervenčního fondu. Pro naše klienty je důležité, že UNILEASING a.s. má jak s PGRLF, tak se SZIF uzavřenou dlouhodobou smlouvu o spolupráci a lze tak při financování přes naši společnost využít těchto dotačních titulů.

Dokumenty potřebné ke zpracování žádosti a schválení financování

 • Vyplněná a podepsaná Žádost o financování včetně přílohy.
 • Platný občanský průkaz statutárního zástupce.
 • Dvě poslední daňová přiznání.
 • Výpis z bankovního účtu.
 • V odůvodněných případech k posouzení žádosti požadujeme další doplňující dokumenty.

Financování strojů a technologií

Nabízíme financování strojního zařízení, a to strojů univerzálních i speciálních, jednoduchých strojních zařízení i náročných a složitých technologických celků pro nejrůznější průmyslové obory jako lehké a těžké strojírenství, telekomunikace, potravinářství, zpracování druhotných surovin, a mnoho dalších. Klienty jsou drobní podnikatelé, malé i větší společnosti s ručením omezeným i velké akciové společnosti.

Součástí naší finanční nabídky je také výhodné strojní pojištění od některé z významných pojišťoven na českém trhu. S námi nabízenými pojišťovnami spolupracujeme dlouhodobě, takže jsme přesvědčeni o kvalitě jejich nabídky. Všem zájemcům o naše služby nabízíme konzultace daňově účetních aspektů leasingových, úvěrových a kupních smluv, případně pomoc při jednání s dodavateli při sestavování obchodních smluv. Pomůžeme s analýzou a vyhodnocováním efektivnosti různých způsobů financování investičního záměru. Splácení je možné realizovat v CZK či EUR. Splátky mohou být v průběhu trvání smlouvy neměnné (fixní úroková sazba) nebo jsou závislé na vývoji smluvně dohodnuté sazby příslušné měny. 

Dokumenty potřebné ke zpracování žádosti a schválení financování

 • Vyplněná a podepsaná Žádost o financování včetně přílohy.
 • Platný občanský průkaz statutárního zástupce.
 • Dvě poslední daňová přiznání.
 • Výpis z bankovního účtu.
 • V odůvodněných případech k posouzení žádosti požadujeme další doplňující dokumenty.

Financování zdravotnických přístrojů

Nabízíme financování investic do sektoru zdravotnictví a financování zdravotnické techniky. Jedná se například o zdravotnické přístroje, zubařská křesla, vybavení ordinací, lékáren, nemocnic, operačních sálů, dialyzační systémy, ultrazvukové diagnostické přístroje, radiofrekvenční přístroje, anesteziologické přístroje, stacionární veterinární rentgeny, sanitní vozidla a další zdravotnickou techniku. Toto financování využívají jak soukromá zdravotnická zařízení, tak zařízení zřizovaná městy, kraji či jinými státními orgány.

Lékařům i podnikatelům v oboru zdravotnictví nabízíme maximální komfort a variabilitu při sjednání potřebného financování. Naši vyškolení obchodní zástupci vyřídí veškeré formality potřebné ke schválení i realizování financování s co nejmenšími časovými nároky pro samotného lékaře tak, aby se mohl věnovat především svému oboru.
Klientům při financování zdravotnické techniky nabízíme naše veškeré finanční produkty a další možnosti jako nepravidelné splácení, splácení v cizí měně, pojištění, platba předmětu financování do zahraničí, poradenství a konzultace leasingových, úvěrových a kupních smluv, či pomoc při jednání s dodavateli.

Dokumenty potřebné ke zpracování žádosti a schválení financování

 • Vyplněná a podepsaná Žádost o financování včetně přílohy.
 • Platný občanský průkaz statutárního zástupce.
 • V odůvodněných případech k posouzení žádosti požadujeme další doplňující dokumenty.

 

Financování sportovní techniky a zařízení

Nabízíme financování předmětů a zařízení sportovního charakteru. Například stroje pro úpravu lyžařských sjezdových i běžeckých tratí, lanovky, vleky, sněžná děla, přepravníky koní, squashové kurty, bowlingové dráhy, vybavení posiloven, zařízení pro úpravu golfových hřišť, sportovní letadla, lodě a mnoho dalších.

Velká část našich klientů z oboru sportu využívá možnosti nepravidelného splácení. To znamená možnost platit splátky pouze v měsících, kdy má klient tržby. Nejčastějším příkladem jsou lyžařské areály, které hradí splátky pouze v zimních měsících. Stejnou možnost využívají například provozovatelé golfových areálů, letních rekreačních středisek a další. Naši proškolení obchodní zástupci mají s financování v tomto oboru dlouholeté zkušenosti, takže pomohou podnikatelům s kvalifikovanou analýzou a vyhodnocením efektivnosti různých způsobů financování investičního záměru. Splácení je možné realizovat v CZK či EUR. Splátky mohou být v průběhu trvání smlouvy neměnné (fixní úroková sazba) nebo jsou závislé na vývoji smluvně dohodnuté sazby příslušné měny.

Dokumenty potřebné ke zpracování žádosti a schválení financování

 • Vyplněná a podepsaná Žádost o financování včetně přílohy.
 • Platný občanský průkaz statutárního zástupce.
 • Dvě poslední daňová přiznání.
 • Výpis z bankovního účtu.
 • V odůvodněných případech k posouzení žádosti požadujeme další doplňující dokumenty.

Financování nemovitostí

Nabízíme financování nejrůznějších typů nemovitostí, stavebních i nestavebních pozemků, polí, domů, bytů, továren a výrobních prostor. Nemovitosti financujeme formou úvěru a to právnickým i fyzickým osobám.

Nabídka financování pružně reaguje na potřeby klientů, například postupné čerpání úvěrových prostředků, možnost nepravidelné výše splátek, přefinancování již existujících úvěrů. Jako zajištění úvěru může sloužit financovaná, případně i jiná nemovitost. Předností je rychlé vyřízení financování časově omezené pouze zákonnými lhůtami stanovenými pro katastr nemovitostí.

Samozřejmostí je nabídka poradenství a konzultací daňově účetních aspektů úvěrových a kupních smluv a dále nabídka pojištění předmětu financování v rámci našich pojistných smluv. Klienti mají možnost výběru z pojišťoven, se kterými smluvně spolupracujeme a kde máme dlouhodobě ověřenou kvalitní spolupráci nejenom při uzavření pojistné smlouvy, ale také při případné likvidaci pojistné události.

Dokumenty potřebné ke zpracování žádosti a schválení financování

 • Vyplněná a podepsaná Žádost o financování včetně přílohy.
 • Platný občanský průkaz statutárního zástupce.
 • Dvě poslední daňová přiznání.
 • Výpis z bankovního účtu.
 • V odůvodněných případech k posouzení žádosti požadujeme další doplňující dokumenty.

Tímto poskytuji společnosti UNILEASING a.s. souhlas se zpracováním výše uvedených osobních údajů k marketingovým účelům, zejména k nabízení služeb společnosti UNILEASING a.s.