klientsky-servis_carouselbgunibguni
Unileasing

Přejeme Vám unikátně dobré zprávy

Aktuální nabídka pracovních pozic

17. 9. 2018

Společnost UNILEASING a.s. v současné době nabízí pracovní pozice v Klatovech.

Nová smlouva o spolupraci s ČMZRB

6. 6. 2018

Společnost UNILEASING a.s. uzavřela smlouvu s ČMZRB o spolupráci při spolufinancování projektů.

Tímto poskytuji ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. společnosti UNILEASING a.s. souhlas se zpracováním výše uvedených osobních údajů k marketingovým účelům, zejména k nabízení služeb společnosti UNILEASING a.s.