klientsky-servis_carouselbgunibgunibguni
Unileasing

Flexibilní a rychlé financování

Jak snížit riziko podvodu při koupi vozidla

S ohledem na aktuální případy podvodných prodejů vozidel od nevlastníků chceme varovat před těmito praktikami a stručně popsat problematiku finančních leasingů a úvěrů.

Důležité je uvědomit si, že vozidlo lze řádně koupit pouze od jeho vlastníka, protože ten má jako jediný právo převést vlastnického právo k vozidlu jiné osobě.

Finanční leasing a úvěr

Leasingová společnost financuje svým klientům pořízení vozidla nejčastěji formou smlouvy o finančním leasingu, na základě které leasingová společnost poskytne své vozidlo do užívání klientovi a ten se zaváže platit leasingové společnosti leasingové splátky. Po řádném ukončení smlouvy (splacení všech leasingových splátek) pak dojde k převodu vozidla do vlastnictví klienta. I v případě financování koupě vozidla formou úvěru je zpravidla leasingová společnost po celou dobu trvání úvěrové smlouvy vlastníkem vozidla, a to na základě zajišťovacího převodu vlastnického práva.

Na trhu je zcela běžné, že leasingové společnosti financují vozidla klientům (právnickým osobám nebo podnikajícím fyzickým osobám), kteří vozidla dále přenechávají (pronajímají, půjčují) do užívání třetím osobám, typicky jde o autopůjčovny, poskytovatele operativních leasingů vozidel, taxislužby či autoservisy poskytující svým zákazníkům náhradní vozidla (dále „půjčovny“). V takovém případě je tedy vozidlo ve vlastnictví leasingové společnosti, ta je jako vlastník zapsaná v registru vozidel a ve velkém technickém průkazu a půjčovna je jen provozovatelem vozidla.

Protože půjčovna není vlastníkem, má omezené možnosti s vozidlem nakládat. Pokud jí k tomu dá leasingová společnost souhlas, může vozidlo přenechat do užívání (např. pronajmout) třetí osobě, za žádných okolností však nesmí vozidlo komukoliv prodat.

K převedení vlastnického práva k vozidlu na půjčovnu nemusí z řady důvodů nikdy dojít. Po dobu trvání leasingové nebo úvěrové smlouvy existuje riziko, že půjčovna přestane hradit splátky či jinak poruší smluvní podmínky, leasingová společnost nebude mít jinou možnost než smlouvu vypovědět a půjčovna bude v takovém případě povinna vozidlo vrátit leasingové společnosti jako řádnému vlastníkovi. Vrácené vozidlo pak leasingová společnost prodá, a to za tržní cenu, aby mohlo dojít k řádnému vypořádání smlouvy (případný přeplatek je leasingová společnost povinna vrátit půjčovně).

Až po řádném ukončení leasingového vztahu nebo po úplném splacení úvěru a po převedení vlastnického práva z leasingové společnosti na půjčovnu, bude půjčovna, jako nový vlastník vozidla, oprávněna vozidlo prodat.

Na co si dát pozor

Ověřte si, zda fyzická nebo právnická osoba od které si vozidlo kupujete, či která vám vozidlo pronajímá a slibuje převod vlastnického práva po doplacení splátek, je zároveň vlastníkem vozidla. Pokud tomu tak není, taková osoba nemá právo prodat Vám vozidlo a hrozí reálné riziko, že přijdete jak o peníze, tak o vozidlo.

  • Kdo je vlastníkem vozidla lze téměř s jistotou zjistit v registru vozidel nebo ve velkém technickém průkazu vozidla.
  • Z malého technického průkazu pak lze zjistit provozovatele vozidla a údaj o tom, zda je provozovatel zároveň vlastníkem vozidla.
  • Některé leasingové společnosti poskytují údaje o vozidlech, které vlastní, provozovatelům webových stránek cebia.com/checklease nebo cardetect.cz, na kterých si lze ověřit, zda vozidlo není ve vlastnictví právě některé z těchto leasingových společností (tyto údaje však nemusí být správné či aktualizované).

Na základě výše uvedeného nezbývá než doporučit, abyste se vždy snažili zjistit, jak je to s vlastnictvím vozidla. Zpozorněte, pokud Vám chce provozovatel vozidla prodat nebo pronajmout (s možností odkupu) vozidlo, ale z malého technického průkazu zjistíte, že vlastník je rozdílný od provozovatele.

Tímto poskytuji společnosti UNILEASING a.s. souhlas se zpracováním výše uvedených osobních údajů k marketingovým účelům, zejména k nabízení služeb společnosti UNILEASING a.s.