klientsky-servis_carouselbgunibgunibguni
Unileasing
  • Rychlé financování

  • Individuální přístup

  • Péče o klienty

Všeobecné podmínky pojišťoven

V případě, že je pojistné součástí splátek leasingu nebo úvěru, zde naleznete podrobné informace o rozsahu pojištění, podmínkách plnění, výlukách z pojištění atd.

Generali Česká pojišťovna a.s.

ČP - Informační dokument o pojistném produktu - vozidla (IPID), (dokument Acrobat Reader, 68 kB)

ČP - Informační dokument o pojistném produktu - stroje (IPID), (dokument Acrobat Reader,  463 kB)

ČP - sdružené pojištění vozidel - platné pro smlouvy podepsané po 1.1.2014 (dokument Acrobat Reader, 196 kB)

ČP - všeobecné podmínky pro pojištění vozidel - komplet - platné pro smlouvy podepsané do 31.12.2013 (dokument Acrobat Reader, 4,2 MB)

ČP - všeobecné podmínky pro pojištění majetku podnikatelů (dokument Acrobat Reader, 64 KB)

ČP - doplňkové podmínky pro pojištění elektronických zařízení podnikatelů (dokument Acrobat Reader, 57 KB)

ČP - doplňkové podmínky pro pojištění movitých věcí k podnikání (dokument Acrobat Reader, 79 KB)

ČP - doplňkové podmínky pro pojištění stavebních a zemědělských strojů podnikatelů (dokument Acrobat Reader, 58 KB)

ČP - informace o zpracování osobních údajů (dokument Acrobat Reader, 66 KB)

ČP - Podmínky zabezpečení - elektronika (dokument Acrobat Reader, 39 KB)

ČP - Podmínky zabezpečení - stroje a movité věci (dokument Acrobat Reader, 50 KB)

 

Kooperativa pojišťovna a.s.

Pojištění odpovědnosti

Informační dokument o pojistném produktu - vozidla (IPID), (dokument Acrobat Reader, 70 kB)

Vítejte v Kooperativě, (dokument Acrobat Reader, 107 kB)

Informace pro zájemce o pojištění, (dokument Acrobat Reader, 106 kB)

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, (dokument Acrobat Reader, 67 kB)

Dodatkové pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla – Benefit, (dokument Acrobat Reader, 68 kB)
 

Havarijní pojištění

Vítejte v Kooperativě, (dokument Acrobat Reader, 107 kB)

Informace pro zájemce o pojištění, (dokument Acrobat Reader, 106 kB)

Všeobecné pojistné podmínky pro havarijní pojištění, (dokument Acrobat Reader, 51 kB)
 

Doplňková pojištění

Vítejte v Kooperativě, (dokument Acrobat Reader, 107 kB)

Informace pro zájemce o pojištění, (dokument Acrobat Reader, 106 kB)

Dodatkové pojistné podmínky pro pojištění zavazadel, (dokument Acrobat Reader, 29 kB)

Dodatkové pojistné podmínky pro úrazové pojištění osob dopravovaných vozidlem, (dokument Acrobat Reader, 29 kB)

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění osob, (dokument Acrobat Reader, 72 kB)

Zvláštní pojistné podmínky pro úrazové pojištění, (dokument Acrobat Reader, 72 kB)

Dodatkové pojistné podmínky pro pojištění nákladů na nájem náhradního vozidla, (dokument Acrobat Reader, 29 kB)

Zvláštní pojistné podmínky pro živelní pojištění vozidla, (dokument Acrobat Reader, 64 kB)

Zvláštní pojistné podmínky pro havarijní pojištění při nezaviněné nehodě - NA100PRO, (dokument Acrobat Reader, 64 kB)

Smluvní podmínky pro pojištění na pořizovací cenu vozidla - LEASEGAP, (dokument Acrobat Reader, 51 kB)
 

Asistenční služby

Vítejte v Kooperativě, (dokument Acrobat Reader, 107 kB)

Informace pro zájemce o pojištění, (dokument Acrobat Reader, 106 kB)

Asistenční sešit, (dokument Acrobat Reader, 68 kB)

Rozšíření asistence od 1.8.2015, (dokument Acrobat Reader, 162 kB)

Zvláštní pojistné podmínky pro doplňkové pojištění asistenčních služeb k vozidlu, (dokument Acrobat Reader, 3,56 MB)
 

Pojištění strojů

Informační dokument o pojistném produktu (IPID) - stroje, (dokument Acrobat Reader, 140 kB)

Všeobecné podmínky pojištění majetku a odpovědnosti, (dokument Acrobat Reader, 46 KB)

Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění strojů, (dokument Acrobat Reader, 64 KB)

Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění elektronických zařízení, (dokument Acrobat Reader, 44 KB)

Dodatkové pojistné podmínky pro pojištění hospodářských rizik, (dokument Acrobat Reader, 265 KB)

Doložka předepsaného způsobu zabezpečení proti odcizení pro mobilní pracovní stroje - platné pro smlouvy uzavřené do 20.12.2016, (dokument Acrobat Reader, 166 KB)

Doložka předepsaného způsobu zabezpečení proti odcizení pro mobilní pracovní stroje - platné pro smlouvy uzavřené do 01.10.2020, (dokument Acrobat Reader, 133 KB)

Doložka předepsaného způsobu zabezpečení proti odcizení pro mobilní pracovní stroje - platné pro smlouvy uzavřené od 01.10.2020, (dokument Acrobat Reader, 107 KB)

Ostatní

Informace o zpracování osobních údajů v pojištění vozidel, (dokument Acrobat Reader, 54 KB)

Informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění, (dokument Acrobat Reader, 63 KB)

 

Česká podnikatelská pojišťovna a.s.

Informační dokument o pojistném produktu - vozidla (IPID), (dokument Acrobat Reader, 325 kB)

Pojistné podmínky, (dokument Acrobat Reader, 260 kB)

Rozsah asistenčních služeb, (dokument Acrobat Reader, 260 kB)

Informace o zpracování osobních údajů v pojištění vozidel, (dokument Acrobat Reader, 91 kB)

Škodní událost - formulář, (dokument Microsoft Excel, 96 kB)

 

Allianz pojišťovna, a.s.

Autopojištění 2014, (dokument Acrobat Reader, 1070 kB)

Autopojištění 2014 - obecný popis, (dokument Acrobat Reader, 298 kB)

Asistence - Autopojištění 2014, (dokument Acrobat Reader, 123 kB)

Asistence - Právní poradenství, (dokument Acrobat Reader, 112 kB)

Informační dokument o pojistném produktu - vozidla (IPID), (dokument Acrobat Reader, 307 kB)

Informační dokument o pojistném produktu - stroje (IPID), (dokument Acrobat Reader, 309 kB)

Informační dokument o pojistném produktu - elektronika (IPID), (dokument Acrobat Reader, 308 kB)

Všeobecné podmínky Pojištění průmyslu - pojištění věcí a jiného majetku, (dokument Acrobat Reader, 138 kB)

Všeobecné podmínky pojištění strojů a zařízení, (dokument Acrobat Reader, 110 kB)

Všeobecné podmínky pojištění elektroniky, (dokument Acrobat Reader, 131 kB)

Doložka 101 - Přenosná zařízení, (dokument Acrobat Reader, 20 kB)

Doložka 123 - Stroje a zařízení řízené počítačem, (dokument Acrobat Reader, 23 kB)

Doložka 311 - Krytí kasko rizik - doprava vyloučena, (dokument Acrobat Reader, 19 kB)

Doložka 312 a 332 - Krytí kasko rizik - včetně dopravy a Stanovení výše plnění pro opravy na spalovacích motorech, (dokument Acrobat Reader, 34 kB)

Doložka 323 - Krytí světlometů, (dokument Acrobat Reader, 20 kB)

Doložka 006 - Zvláštní náklady na práci přesčas, práci v noci a o státních svátcích a na spěšnou přepravu, (dokument Acrobat Reader, 88 kB)

Doložka 007 - Zvláštní náklady na leteckou dopravu, (dokument Acrobat Reader, 88 kB)

Předsmluvní informace - pojištění strojů a zařízení, (dokument Acrobat Reader, 642 kB)

Předsmluvní informace - pojištění elektroniky, (dokument Acrobat Reader, 644 kB)

Všeobecné podmínky Pojištění průmyslu - pojištění pro případ poškození věci, (dokument Acrobat Reader, 199 kB)

Informace o zpracování osobních údajů, (dokument Acrobat Reader, 111 kB)

Tímto poskytuji společnosti UNILEASING a.s. souhlas se zpracováním výše uvedených osobních údajů k marketingovým účelům, zejména k nabízení služeb společnosti UNILEASING a.s.