klientsky-servis_carouselbgunibgunibguni
Unileasing

Flexibilní a rychlé financování

Úvěr s dotační podporou

Úvěr s dotační podporou

Využití podpůrných programů

Společnost UNILEASING a.s. financuje předměty, na které je poskytnuta dotace, finanční příspěvek, nebo úvěr z: 

  • Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF), 
  • Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF),
  • Českomoravské záruční a rozvojové banky a.s. (ČMZRB).

PGRLF

S PGRLF má naše společnost uzavřenou dlouhodobou smlouvu o spolupráci. Pro naše klienty to znamená možnost využít zejména program Zemědělec na poskytnutí dotace části úroků z úvěru podnikatelským subjektům v oblasti zemědělství a lesnictví. Podrobnější informace o dotaci naleznete na webových stránkách Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a.s.

SZIF

SZIF je akreditovaná platební agentura zřízená dle zákona a rozdělující dotace na pořízení majetku z Evropské unie a národních zdrojů. Mezi základní programy fondu patří Program rozvoje venkova a Operační program Rybářství. Podrobnější informace o dotacích naleznete na webových stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu.

Při úvěrovém financování s dotací od PGRLF či SZIF je možné obě dotace kombinovat a také využít nepravidelné splácení. Znamená to možnost placení splátek v měsících, kdy klient má zdroj příjmů (v sezóně) a výrazně snížené nebo nulové splátky v ostatních měsících roku.

ČMZRB

Společnost UNILEASING s ČMZRB spolupracuje při spolufinancování projektů podpořených zvýhodněnými úvěry v operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Prostřednictvím programu Expanze mohou podnikatelé financovat nákup strojů, zařízení i nemovitostí. Kromě programu Expanze, lze využít program Úspory energie, který nabízí podnikatelům bez rozdílu velikosti bezúročné úvěry k financování jejich energeticky úsporných projektů, jako je např. zateplení budovy určené k podnikání apod.

Tímto poskytuji společnosti UNILEASING a.s. souhlas se zpracováním výše uvedených osobních údajů k marketingovým účelům, zejména k nabízení služeb společnosti UNILEASING a.s.