klientsky-servis_carouselbgunibgunibguni
Unileasing

Flexibilní a rychlé financování

 

TŘICET LET
JEDNODUŠE UNIKÁTNÍ

Největší ryze česká nebankovní leasingová společnost v ČR – UNILEASING a.s., slaví letos 30 let od svého založení a podpisu svého prvního obchodu. Během těchto 30 let přitom uzavřela přes 44 tisíc smluv a hodnota financovaných předmětů přesáhla 40 miliard Kč. Vlastní kapitál společnosti je aktuálně 1 268 mil. Kč a suma aktiv 4 553 mil. Kč.

Logo UNILEASING 30 let

Finanční a operativní leasing, úvěrové financování

UNILEASING a.s. v současnosti nabízí financování prakticky veškerých movitých věcí a také nemovitostí. Jejími klienty jsou především podnikatelské subjekty – jak firmy, tak fyzické osoby. Poskytuje klasický finanční leasing, operativní leasing nebo úvěrové financování pro všechny druhy dopravních a přepravních zařízení, široké spektrum strojírenských, energetických, zdravotnických, sportovních, kancelářských a dalších zařízení, včetně technologií a technologických celků. Nabízí také další služby jako například širokou nabídku výhodného pojištění předmětů financování, a to jak po dobu trvání smlouvy, tak i po jejím ukončení.

Geneze UNILEASING a.s.

Klatovy jsou původním a po celá tři desetiletí stále hlavním sídlem společnosti UNILEASING a.s. Firma sídlí hned poblíž historického centra druhého největšího města Plzeňského kraje. Po celé ČR pak má v současnosti dalších 16 poboček. Celkově má společnost aktuálně 67 zaměstnanců.

Pod hlavičkou svého prvního loga (viz obrázek) začínala podnikat ještě v někdejším Československu na podzim roku 1991.

 

 

Když 23. října 1991 UNILEASING uzavíral svoji první obchodní smlouvu, byl prezidentem Československé federativní republiky (ČSFR) Václav Havel, premiérem Marián Čalfa a ministerstvo financí vedl Václav Klaus, který se posléze stal premiérem i prezidentem Česka (ČR). První uzavřený kontrakt klatovské firmy umožnil financování sestavy výpočetní techniky v hodnotě 383 800.- Kčs (šlo ještě o koruny československé nikoli české) a cena v sobě neměla zahrnutu DPH, neboť tato daň v té době nebyla ještě zavedena.

Tržní principy po vzoru západních ekonomik se teprve rodily a kupříkladu ceny byly věcně usměrňované – třeba pro benzín 16,- Kčs, pro vodné 1,50 Kčs. V Německu se platilo markou a jedna „našince“ přišla na 17,70 Kčs. Za 30 let existence UNILEASING a.s. měla ČR tři prezidenty a čtrnáct ministerských předsedů. Průměrná cena vodného je 47,19 Kč a kurs eura v létě 2021 osciluje okolo 26,50 Kč.

Od vzniku ČR k licenci ČNB

V roce 1993, kdy došlo k rozdělení Československa a vznikla samostatná Česká republika, se společnost UNILEASING stala jedním z prvních členů České leasingové a finanční asociace (www.clfa.cz). V roce 2006 se připojila k zájmovému sdružení právnických osob CNCB – Czech Non – Banking Credit Bureau, které provozuje Nebankovní registr klientských informací. O rok později (2007) pak získala díky vzájemné výměně informací mezi registry přístup i do Bankovního registru klientských informací.

Billboard 2006

Billboard 2008

Ukázky z reklamní kampaně společnosti UNILEASING mezi lety 2005 - 2008.

V roce 2018 společnost UNILEASING získala licenci ČNB na poskytování vázaného spotřebitelského úvěru. Zařadila se mezi vybrané finanční instituce v ČR, které jsou oprávněny poskytovat úvěrové financování spotřebitelům jedině právě na základě licence vydávané ČNB. To jen potvrdilo kvalitu práce, vysokou odbornost i dlouhodobou solidnost firmy a jejích zaměstnanců.

Billboard 2012

Billboard 2015

Ukázky z reklamní kampaně společnosti UNILEASING mezi lety 2011 - 2015.

 

 

Zákaznicky orientovaná společnost

Vlastnická a manažerská struktura (řízení ve stylu rodinné firmy) umožňuje společnosti UNILEASING rychle reagovat na požadavky zákazníků a měnící se potřeby trhu. Díky operativnosti řízení a využívání moderních technologií je schopna i složité případy schválit a realizovat v průběhu několika hodin. Obchodní nabídka je postavena na rychlosti, pružnosti, solidnosti a individuálním přístupu profesně a špičkově vyškoleného týmu odborníků.

Billboard 2016

Billboard 2017

Ukázky z reklamní kampaně společnosti UNILEASING mezi lety 2016 - 2017.

Portfolio financovaných předmětů

Do portfolia financovaných předmětů patří především:

Vedle standardních předmětů však společnost financovala i netradiční věci jako je horkovzdušný balón, vrtulník, menší letadla, sedačkovou a lanovou dráhu, bowling, stádo krav, železné i živé koně, historickou osobní loď, mašinky s vagónky či katamarán a řadu dalších.

Mise UNILEASING

Spolehlivě, korektně a dlouhodobě poskytovat unikátní finanční služby, které umožňují širokému spektru klientů řešit každodenní potřeby, plnit jejich cíle a plány.

Vize UNILEASING

Trvale budovat pozici největší nebankovní leasingové společnosti, která pokračuje v plynulém obchodním růstu. Díky odborným znalostem, osobnímu přístupu zaměstnanců a pružné reakci na vnější změny poskytuje velmi kvalitní a profesionální služby. Angažuje se mimo jiné i v rámci společenské odpovědnosti.

Billboard 2018

Billboard 2019

Ukázky z reklamní kampaně společnosti UNILEASING mezi lety 2018 - 2019.

 

 

Profesionální tým zaměstnanců

Všem zaměstnancům UNILEASING a.s. patří poděkování za odvedené výkony, profesionalitu a loajálnost jak k firmě samotné, tak ke klientům a obchodním partnerům. Přes 60 % obchodů se realizuje s klienty, kteří již v minulosti s UNILEASING a.s. nějakou smlouvu uzavřeli. Znamená to mj. potvrzenou spokojenost s poskytovanými službami a jednu z největších deviz firmy.

Kde pomáháme

UNILEASING se ve své historii stal mimo jiné jedním ze sponzorů obecně prospěšné společnosti Pomocné tlapky. Poskytnutý peněžní dar byl využit na výchovu a speciální výcvik asistenčních psů, kteří jsou zdarma předáni jako nezištní pomocníci tělesně postiženým. Dlouhodobě podporuje například Oblastní charitu Klatovy s pečovatelskou službou pro seniory a zdravotně postižené, denní stacionáře Diakonie ČCE – Západní Čechy, které v širokém spektru činnosti pomáhají například lidem s mentálním a kombinovaným postiženým. Dále pomáhá spolku Podej nám ruku, který se věnuje handicapovaným dětem, Klubu Křištál, který pomáhá lidem s psychickými problémy. Firma podpořila například též oddělení LDN Klatovské nemocnice, dobrovolnické centrum ADRA nebo Linku bezpečí. Přispěla na činnost několika regionálním sportovním spolkům, které se věnují výchově mládeže a také některým místním kulturním organizacím a spolkům.

 

 

30 let UNILEASING v základních datech

  • Uzavřeno 44 481 leasingových smluv
  • V nich celkem profinancováno 30 286 mil. Kč
  • Hodnota financovaných předmětů přesáhla 40 117 mil. Kč
  • Celkový počet klientů (jak fyzických, tak právnických osob) dosáhl 15 859
  • Vlastní kapitál společnosti je aktuálně 1 268 mil. Kč a suma aktiv 4 553 mil. Kč
  • Společnost aktuálně zaměstnává 67 zaměstnanců.

 

 

Neváhejte se na nás obrátit

Rádi pro vás připravíme nabídku leasingu či úvěru, případně poradíme se způsobem financování vašeho podnikatelského plánu, či investice. Stačí vyplnit poptávkový formulář, případně kontaktujte přímo naše obchodní zástupce dle kontaktních údajů. Nezapomeňte se také podívat na naši bazarovou nabídku předmětů po leasingu. Těšíme se na vzájemnou spolupráci.

Logo UNILEASING 30 let

 

Tímto poskytuji společnosti UNILEASING a.s. souhlas se zpracováním výše uvedených osobních údajů k marketingovým účelům, zejména k nabízení služeb společnosti UNILEASING a.s.