klientsky-servis_carouselbgunibgunibguni
Unileasing

Flexibilní a rychlé financování

Společnost UNILEASING působí na českém trhu již dvacet let

• 21 601 uzavřených leasingových smluv
• Přes 10 tisíc spokojených klientů

Klatovy – 9. února 2012 – Společnost UNILEASING slaví významné jubileum. Už dvacet let je spolehlivým partnerem a silným hráčem v oblasti leasingu movitých věcí v Česku. První leasingová smlouva pod hlavičkou UNILEASINGU byla uzavřena již 23. října 1991. Tím se společnost UNILEASING připojila k zakladatelům leasingového trhu v tehdejším Československu.

V průběhu let se UNILEASING a. s. vyprofilovala v univerzální leasingovou společnost, která vedle klasického finančního leasingu s následnou koupí najaté věci nabízí také operativní leasing, splátkový prodej a úvěrové financování nákupu movitých věcí. Ve svém portfoliu má zastoupeny všechny druhy dopravních a přepravních zařízení, dále široké spektrum zdravotnických, sportovních, kancelářských, strojírenských, energetických a dalších zařízení a technologických celků.

„Za celou dobu existence naší společnosti jsme uzavřeli celkem 21 601 leasingových smluv a financovali jsme předměty v hodnotě přesahující 18 miliard korun,“vypočítává předseda představenstva UNILEASING a.s. Ing. Pavel Ovsík a dodává: „Vyčerpali jsme 125 bankovních úvěrů v celkovém objemu 9,1 miliardy korun a našimi bankovními účty prošlo na příchozí i odchozí straně přes 47 miliard korun.“

Díky unikátní péči o klienty, jejichž počet dnes přesahuje deset tisíc, se UNILEASING řadí mezi významné leasingové společnosti na českém trhu. Ze statistik také vyplývá, že pod značkou UNILEASING financují své potřeby klienti opakovaně. „Přes 60 procent obchodů realizujeme s nájemci, kteří již s námi v minulosti měli uzavřenou smlouvu. Jsme připraveni rychle a pružně reagovat na požadavky trhu a našich obchodních partnerů a díky operativnosti řízení a využívání moderních technologií dokážeme schválit a realizovat obchodní případy i v průběhu několika hodin,“ uvádí Ing. Pavel Ovsík.

V roce 2011 realizovala společnost UNILEASING nové obchodní případy v hodnotě 1,57 miliardy Kč. Financovaný objem dosáhl 1,208 miliardy Kč, což představuje nárůst 12 % oproti roku 2010. Předběžný hospodářský výsledek před zdaněním za rok 2011 je na úrovni 70 mil. Kč, vlastní jmění společnosti dosáhlo 650 mil. Kč.

Ryze česká společnost UNILEASING má sídlo v Klatovech, prostřednictvím svých patnácti poboček však pokrývá území celé České republiky. Od roku 1993 je aktivním členem Asociace leasingových společností ČR a od roku 2006 se účastní nebankovního registru klientských informací.

Tímto poskytuji společnosti UNILEASING a.s. souhlas se zpracováním výše uvedených osobních údajů k marketingovým účelům, zejména k nabízení služeb společnosti UNILEASING a.s.