klientsky-servis_carouselbgunibgunibguni
Unileasing

Flexibilní a rychlé financování

Programy Lesní hospodář, Zpracovatel a Zpracovatel dřeva pokračují i v roce 2021

11. 01. 2020

PGRLF a.s. bude i nadále pokračovat v poskytování podpory v rámci těchto programů a nově budou klienti žádající o podporu dokládat méně dokumentů, než tomu bylo doposud. Jedná se o podporu ve formě subvence části úroků z komerčních úvěrů a maximální sazba podpory může být až 5 %. Více o samotných programech a další důležité informace jsou k dispozici na webových stránkách společnosti PGRLF a.s.

 Pokyny pro program Lesní hospodář, (dokument Acrobat Reader, 250 kB)

 Pokyny pro program Zpracovatel, (dokument Acrobat Reader, 275 kB)

 Pokyny pro program Zpracovatel dřeva, (dokument Acrobat Reader, 258 kB)

Tímto poskytuji společnosti UNILEASING a.s. souhlas se zpracováním výše uvedených osobních údajů k marketingovým účelům, zejména k nabízení služeb společnosti UNILEASING a.s.