klientsky-servis_carouselbgunibgunibguni
Unileasing

Flexibilní a rychlé financování

Ostatní finanční produkty

Ostatní finanční produkty

Leasing na Slovensko

Pro vybrané obchodní partnery se sídlem na Slovensku je naše společnost schopna realizovat financování formou leasingu se splácením v EUR.

Odkup pohledávek

Naše společnost nabízí některé další finanční produkty. Například odkup pohledávek dodavatelů bonitních klientů. V této variantě financování UNILEASING a.s. odkoupí od dodavatele pohledávku za klientem s původně sjednanou  postupnou splatností. Klient poté splácí původně sjednané splátky s dodavatelem naší leasingové společnosti.

Splácení je možné v CZK nebo EUR

U většiny finančních produktů je splácení možné v CZK nebo EUR. Splátky mohou být v průběhu trvání smlouvy neměnné (fixní sazba) nebo závislé na vývoji smluvně dohodnuté sazby měny (PRIBOR, EURIBOR). Splácení může být pravidelné nebo nepravidelné (respektující průběh tržeb klienta v kalendářním roce nebo i delším období). Všem zájemcům o naše služby nabízíme daňové a účetní konzultace týkající se leasingových a kupních smluv. Pomůžeme s kvalifikovanou analýzou a vyhodnocením vhodné volby financování investičního záměru.

Nabídka pojištění

Samozřejmostí je nabídka pojištění předmětu financování v rámci pojistných smluv naší společnosti. Klienti mají možnost výběru z několika pojišťoven, se kterými smluvně spolupracujeme a kde máme dlouhodobě ověřenou dobrou spolupráci nejenom při hladkém uzavření pojistné smlouvy, ale také při vyřizování pojistných událostí. 

Pojištění po ukončení leasingové/úvěrové smlouvy

Zobrazit podrobnosti pojištění po ukončení leasingové/úvěrové smlouvy

Tímto poskytuji společnosti UNILEASING a.s. souhlas se zpracováním výše uvedených osobních údajů k marketingovým účelům, zejména k nabízení služeb společnosti UNILEASING a.s.