klientsky-servis_carouselbgunibgunibguni
Unileasing

Flexibilní a rychlé financování

Odklad splátek - moratorium

Na základě zákona č. 177/2020 Sb. o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19 mají naši klienti možnost využít ochrannou dobu tedy odložení splátek (moratorium).

Z uvedeného zákona vyplývá:

 • dle §3 odst. 1 - odložení splátek lze využít pro úvěr čerpaný před 26.3.2020 nebo finanční leasing s datem předání před 26.3.2020.
 • dle §3 odst. 3 - odložení splátek nelze využít pro:
  • Úvěr nebo finanční leasing, u kterého byl klient k 26.3.2020 v prodlení delším než 30 dní.
  • Úvěrový rámec, který lze po částečném nebo úplném splacení opakovaně čerpat.
  • Operativní leasing.
 • dle §4 - ochranná doba začne běžet od prvního kalendářního měsíce následujícího po dni, kdy jsme obdrželi vaše Oznámení o využití ochranné doby. Ochranná doba trvá do 31.7.2020 nebo 31.10.2020.
 • dle §5 odst. 1 - o délku ochranné doby se prodlužuje délka splácení leasingové/úvěrové smlouvy.
 • dle §5 odst. 3 -  za dobu trvání ochranné doby klient hradí úroky a to:
  • právnické osoby během trvání ochranné doby
  • fyzické osoby po splacení všech předchozích splátek a celé jistiny
   (POZOR – v případě právnické i fyzické osoby u leasingových smluv, kde bylo celé DPH vyčísleno na začátku běhu smlouvy, bude DPH z úrokového navýšení za odklady vyčísleno v prvním měsíci odkladu a předepsáno klientovi k úhradě. Klient si zároveň bude toto DPH nárokovat.)
 • dle §5 odst. 4 - během ochranné doby klient platí pojištění, pokud je toto zahrnuto ve splátkách.

Postup jak využít ochranné doby dle uvedeného zákona:

 1. Stáhněte si formulář oznameni-o-vyuziti-ochranne-doby.pdf.
 2. Vyplňte veškeré požadované údaje. Identifikaci klienta, kontaktní údaje, délku ochranné doby a specifikaci smluv, kterých se požadavek týká.
 3. Jak formulář podepsat?
  1. elektronicky pomocí kvalifikovaného certifikátu
  2. vytisknout na tiskárně, ručně podepsat a poté naskenovat, nebo vyfotit
 4. Jak formulář odeslat?
  1. pomocí poštovní datové zprávy do datové schránky UNILEASINGu: y4wgtg2
  2. z vašeho firemního emailu na naši emailovou adresu unileasing@unileasing.cz
 5. Budeme Vás kontaktovat emailem s dalšími informacemi (nedorazí-li potvrzení o přijetí Vašeho oznámení do 3 pracovních dnů, kontaktujte nás na 376 357 130).

V případě dalších dotazů neváhejte kontaktovat našeho obchodního zástupce. 

Kontakty na pobočky UNILEASING a.s. naleznete ZDE.

Další informace k moratoriu naleznete na stránkách Ministerstva financí ČR: www.mfcr.cz/moratorium

Tímto poskytuji společnosti UNILEASING a.s. souhlas se zpracováním výše uvedených osobních údajů k marketingovým účelům, zejména k nabízení služeb společnosti UNILEASING a.s.