klientsky-servis_carouselbgunibgunibguni
Unileasing

Flexibilní a rychlé financování

UNILEASING je členem ČLFA již od roku 1993

Od roku 1993 je UNILEASING a.s. aktivním členem České leasingové a finanční asociace (ČLFA). Členské společnosti ČLFA reprezentují v ČR zásadní část nebankovního financování podnikatelských subjektů (odhadem 85 %) a trhu nebankovních poskytovatelů spotřebitelských úvěrů (odhadem 82 %).

Společnosti sdružené v ČLFA respektují ve své činnosti právní řád ve všech jeho souvislostech. Důsledně se řídí obecnými zásadami podnikatelské a obchodní etiky a vycházejí z podmíněnosti dlouhodobé prosperity jejich dodržováním. Dbají na vysokou profesionalitu poskytovaných služeb. Podporují ve svých aktivitách, pokud je to možné a účelné, projekty vyhovující kritériím ochrany životního prostředí a rozvoje nových a obnovitelných zdrojů energie. Etické předpisy ČLFA - ČLFA (clfa.cz)

K říjnu 2022 je členem asociace 39 společností, vč. přidružených. Jedná se o 21 společností poskytujících převážně leasing a úvěry pro podnikatele (včetně UNILEASINGu), dále 4 společnosti poskytující výlučně nebo převážně operativní leasing, 5 factoringových společností, 7 společností poskytujících výlučně nebo převážně úvěry pro spotřebitele a 2 poradenské společnosti. Z pohledu vlastnické struktury se tak jedná o 22 členů finančních skupin, 12 nezávislých společností a 3 captives (dcery výrobců předmětů financování).

 

Tímto poskytuji společnosti UNILEASING a.s. souhlas se zpracováním výše uvedených osobních údajů k marketingovým účelům, zejména k nabízení služeb společnosti UNILEASING a.s.