klientsky-servis_carouselbgunibgunibguni
Unileasing

Flexibilní a rychlé financování

PGRLF zveřejnila pravidla pro program Potravinář

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s., v průběhu září 2023 otevře nový program Potravinář, který je určen pro výrobce potravin. O konkrétním termínu spuštění programu bude PGRLF informovat, ale již nyní jsou  klientům k dispozici  pravidla pro poskytnutí podpory na webových stránkách PGRLF

Jedná se o podporu ve formě subvence části úroků z komerčních úvěrů, kdy maximální výše podpory pro jeden podnik představuje korunový ekvivalent částky 200 000 EUR za tři po sobě jdoucí účetní období. Dále celkový objem úvěrových prostředků u jednoho žadatele, na které bude poskytnuta podpora v rámci programu Potravinář, nesmí překročit částku 50 mil. Kč za jeden kalendářní rok. Procentní sazba podpory může činit až 5 % p. a., přičemž úrokové zatížení žadatele plynoucí z úvěru musí činit vždy minimálně 0,5 % p. a.

Tímto poskytuji společnosti UNILEASING a.s. souhlas se zpracováním výše uvedených osobních údajů k marketingovým účelům, zejména k nabízení služeb společnosti UNILEASING a.s.