klientsky-servis_carouselbgunibgunibguni
Unileasing

Flexibilní a rychlé financování

Úvěrové financování

Úvěrové financování

Úvěrové financování je využíváno podnikateli i právnickými osobami k pořízení movitých věcí, zejména dopravní techniky.  Úvěrové financování je také nepostradatelné v případě, že klient plánuje investice s podporou různých dotačních programů, například z oblasti inovace výroby, zemědělství, podpory cestovního ruchu, podpory regionu atd.

Výhody financování úvěrem

Jednoznačnou výhodou úvěrového financování je fakt, že nepodléhá DPH z finančních služeb. Tzn. pro neplátce DPH (především spotřebitele) je financování úvěrem většinou výhodnější. Minimální délka úvěrové smlouvy není limitována zákonem jako u finančního leasingu. I v případě úvěru je možné předčasné splacení úvěru a zajímavá nabídka pojištění předmětu financování.

Výhody podnikatelského úvěru

Možnost financování i v případě, že je předmět pořizován s podporou dotačních programů, kde čerpání prostředků je vázáno na vlastnictví předmětu. Možnost optimalizace daňových nákladů zejména při nákupu ke konci kalendářního roku a jednorázový odpočet celé DPH z kupní ceny na počátku splácení.

Našim klientům poradíme při vyjednávání s dodavateli, včetně obsahu obchodních smluv a dovozu předmětu financování ze zemí EU. Všem zájemcům o naše služby nabízíme poradenství a konzultace daňově účetních aspektů úvěrových a kupních smluv. Zajistíme také prověření vozidel v zahraničních i tuzemských databázích. 

Úvěr na nemovitost

Podnikatelským subjektům nabízíme financování nemovitostí formou úvěru, jehož hlavní předností jsou rychlé schválení, čerpání úvěrových prostředků, možnost nepravidelné výše splátek, délka splácení až 60 měsíců s možností nastavení zvýšené poslední splátky.

Tímto poskytuji společnosti UNILEASING a.s. souhlas se zpracováním výše uvedených osobních údajů k marketingovým účelům, zejména k nabízení služeb společnosti UNILEASING a.s.