klientsky-servis_carouselbgunibgunibguni
Unileasing

Flexibilní a rychlé financování

Zemědělská a lesnická technika

Financování zemědělské a lesnické techniky

Nabízíme financování všech druhů zemědělské a lesnické techniky, například traktorů, kombajnů, secích strojů, harvestorů, vyvážecích souprav, lesnických traktorů a další techniky. Nejpoužívanější formy financování zemědělské techniky jsou finanční leasing a úvěr (především v případě čerpání dotací).

Velmi častým požadavkem financování podnikatelů z oblasti zemědělství je nepravidelné splácení. Vedle tradičního měsíčního splácení tak našim klientům nabízíme možnost splácet například sezónně. Znamená to placení splátek v měsících, kdy klient má zdroj příjmů (v sezóně/po sklizni/po obdržení dotace) a výrazně snížené nebo nulové splátky v ostatních měsících roku.

U financování zemědělských předmětů se velmi často setkáváme s požadavkem na získání dotace z PGRLF - Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu a.s., případně dotace ze SZIF – Státního zemědělského intervenčního fondu. Pro naše klienty je důležité, že UNILEASING a.s. má jak s PGRLF, tak se SZIF uzavřenou dlouhodobou smlouvu o spolupráci a lze tak při financování přes naši společnost využít těchto dotačních titulů.

Dokumenty potřebné ke zpracování žádosti a schválení financování

  • Vyplněná a podepsaná Žádost o financování včetně přílohy.
  • Platný občanský průkaz statutárního zástupce.
  • Dvě poslední daňová přiznání.
  • Výpis z bankovního účtu.
  • V odůvodněných případech k posouzení žádosti požadujeme další doplňující dokumenty.

Tímto poskytuji společnosti UNILEASING a.s. souhlas se zpracováním výše uvedených osobních údajů k marketingovým účelům, zejména k nabízení služeb společnosti UNILEASING a.s.