klientsky-servis_carouselbgunibgunibguni
Unileasing

Flexibilní a rychlé financování

Stroje a technologie

Financování strojů a technologií

Nabízíme financování strojního zařízení, a to strojů univerzálních i speciálních, jednoduchých strojních zařízení i náročných a složitých technologických celků pro nejrůznější průmyslové obory jako lehké a těžké strojírenství, telekomunikace, potravinářství, zpracování druhotných surovin, a mnoho dalších. Klienty jsou drobní podnikatelé, malé i větší společnosti s ručením omezeným i velké akciové společnosti.

Součástí naší finanční nabídky je také výhodné strojní pojištění od některé z významných pojišťoven na českém trhu. S námi nabízenými pojišťovnami spolupracujeme dlouhodobě, takže jsme přesvědčeni o kvalitě jejich nabídky. Všem zájemcům o naše služby nabízíme konzultace daňově účetních aspektů leasingových, úvěrových a kupních smluv, případně pomoc při jednání s dodavateli při sestavování obchodních smluv. Pomůžeme s analýzou a vyhodnocováním efektivnosti různých způsobů financování investičního záměru. Splácení je možné realizovat v CZK či EUR. Splátky mohou být v průběhu trvání smlouvy neměnné (fixní úroková sazba) nebo jsou závislé na vývoji smluvně dohodnuté sazby příslušné měny. 

Dokumenty potřebné ke zpracování žádosti a schválení financování

  • Vyplněná a podepsaná Žádost o financování včetně přílohy.
  • Platný občanský průkaz statutárního zástupce.
  • Dvě poslední daňová přiznání.
  • Výpis z bankovního účtu.
  • V odůvodněných případech k posouzení žádosti požadujeme další doplňující dokumenty.

Tímto poskytuji společnosti UNILEASING a.s. souhlas se zpracováním výše uvedených osobních údajů k marketingovým účelům, zejména k nabízení služeb společnosti UNILEASING a.s.