klientsky-servis_carouselbgunibgunibguni
Unileasing

Flexibilní a rychlé financování

Stavební stroje, přepravní technika

Financování stavebních strojů a přepravní techniky

Nabízíme financování všech druhů mobilní stavební, manipulační a přepravní techniky, například financování stavebních strojů, vysokozdvižných vozíků, komunální techniky, lokomotiv, železničních vagonů, letadel a lodí.

Podnikatelům v oboru stavebnictví a dopravy nabízíme veškeré naše finanční produkty s možností realizovat splácení neměnné (fixní úroková sazba) nebo závislé na vývoji smluvně dohodnuté sazby příslušné měny (PRIBOR, EURIBOR). Splácení je možné realizovat v CZK nebo EUR. Splácení v cizí měně je vhodné zejména pro klienty, kteří v příslušné měně inkasují za zboží nebo služby. Zajímavá může být také možnost splácet pravidelně nebo nepravidelně (sezónně, individuálně), což respektuje nerovnoměrný průběh tržeb klienta v průběhu roku.

Samozřejmostí je nabídka poradenství a konzultací daňově účetních aspektů leasingových, úvěrových a kupních smluv, případně pomoc při jednání s dodavateli při sestavování obchodních smluv. K našim klientům v oboru stavebnictví patří jak menší soukromí podnikatelé, tak právnické osoby všech velikostí.

Dokumenty potřebné ke zpracování žádosti a schválení financování

  • Vyplněná a podepsaná Žádost o financování včetně přílohy.
  • Platný občanský průkaz statutárního zástupce.
  • Dvě poslední daňová přiznání.
  • Výpis z bankovního účtu.
  • V odůvodněných případech k posouzení žádosti požadujeme další doplňující dokumenty.

Tímto poskytuji společnosti UNILEASING a.s. souhlas se zpracováním výše uvedených osobních údajů k marketingovým účelům, zejména k nabízení služeb společnosti UNILEASING a.s.