klientsky-servis_carouselbgunibgunibguni
Unileasing

Flexibilní a rychlé financování

Autobusy a nákladní automobily

Financování autobusů a nákladních automobilů

Pomáháme s financováním drobným živnostníkům, malým i velkým firmám při pořízení nových a použitých autobusů a nákladních vozidel všech značek a typů. V případě autobusů se jedná o vozidla určená pro přepravu osob a to jak městské, meziměstské (linkové), dálkové (zájezdové), tak také o minibusy. Financujeme nejrůznější druhy nákladních vozidel jako valníkové, skříňové, sklápěcí, speciální a dále také přívěsy, traktory, tahače, návěsy a ostatní dopravní techniku.

Splácení je možné realizovat v CZK nebo EUR. Splácení v cizí měně je vhodné zejména pro klienty, kteří v příslušné měně inkasují za zboží nebo služby. Splácení může být pravidelné nebo nepravidelné, které respektuje nerovnoměrný průběh tržeb klienta v průběhu kalendářního roku nebo i delšího období.

Samozřejmostí je také nabídka pojištění předmětu financování v rámci našich pojistných smluv. Klienti mají možnost výběru z pojišťoven, se kterými smluvně spolupracujeme a kde máme dlouhodobě ověřenou kvalitní spolupráci nejenom při uzavření pojistné smlouvy, ale také při případné likvidaci pojistné události. 

Dokumenty potřebné ke zpracování žádosti a schválení financování

  • Vyplněná a podepsaná Žádost o financování včetně přílohy.
  • Platný občanský průkaz statutárního zástupce.
  • Dvě poslední daňová přiznání.
  • Výpis z bankovního účtu.
  • V odůvodněných případech k posouzení žádosti požadujeme další doplňující dokumenty.

Tímto poskytuji společnosti UNILEASING a.s. souhlas se zpracováním výše uvedených osobních údajů k marketingovým účelům, zejména k nabízení služeb společnosti UNILEASING a.s.