klientsky-servis_carouselbgunibgunibguni
Unileasing

Flexibilní a rychlé financování

Finanční leasing

Finanční leasing

Finanční leasing nových i použitých movitých věcí. Jedná se o finanční pronájem najaté věci. Produkt umožňuje rychlé a jednoduché pořízení movité věci s minimem požadovaných podkladů a se splácením s pro nájemce velice příznivým průběhem peněžního toku. Po předání předmětu nájmu má klient plátce DPH možnost si nárokovat vratku DPH nejen ve výši DPH z ceny předmětu financování (jako u úvěru), ale i DPH z finanční složky leasingu.

Výhody finančního leasingu

Klient má možnost pořídit předmět bez okamžitého výdaje hotovosti a s rozložením splácení na delší období. Sjednání a uzavření leasingové smlouvy je rychlé a jednoduché. Oproti ostatním finančním produktům je minimální rozsah nutných podkladů pro schválení financování. Je možné vyjednat speciální podmínky financování jako variabilní zůstatková hodnota, nepravidelné splácení atd. Smlouvu lze předčasně ukončit.

Výhody finančního leasingu pro podnikatele

Zlepšení peněžního toku (cash-flow) vaší firmy, leasingové splátky se platí průběžně na základě splátkového kalendáře. Leasingové splátky lze kalkulovat i nerovnoměrně dle předpokládaných příjmů v průběhu roku. Časově rozlišené leasingové splátky jsou pro firmu klienta plně uznatelným daňovým nákladem. Jedná se o tzv. mimobilanční financování, tedy předměty financování pořízené formou leasingu ani leasingové závazky nejsou zachyceny v rozvaze vaší firmy. Pro vybrané obchodní partnery se sídlem na Slovensku je naše společnost schopna realizovat financování formou leasingu se splácením v EUR.

Tímto poskytuji společnosti UNILEASING a.s. souhlas se zpracováním výše uvedených osobních údajů k marketingovým účelům, zejména k nabízení služeb společnosti UNILEASING a.s.