Unileasing

Finanční leasing

Finanční leasing

Finanční leasing

Nabízíme finanční leasing nových i použitých movitých věcí. Jedná se o standardní finanční pronájem s právem nebo povinností koupě najaté věci. Produkt umožňuje rychlé a jednoduché pořízení movité věci.

Výhody finančního leasingu

Klient má možnost pořídit předmět bez okamžitého výdaje hotovosti a s rozložením splácení na delší období. Sjednání a uzavření leasingové smlouvy je rychlé a jednoduché. Oproti ostatním finančním produktům je minimální rozsah nutných podkladů pro schválení financování. Je možné vyjednat speciální podmínky financování jako variabilní zůstatková hodnota, nepravidelné splácení atd. Smlouvu lze předčasně ukončit.

Výhody finančního leasingu pro podnikatele

Zlepšení peněžního toku (cash-flow) vaší firmy, leasingové splátky se platí průběžně na základě splátkového kalendáře. Leasingové splátky lze kalkulovat i nerovnoměrně dle předpokládaných příjmů v průběhu roku. Časově rozlišené leasingové splátky jsou pro firmu klienta plně uznatelným daňovým nákladem. Jedná se o tzv. mimobilanční financování, tedy předměty financování pořízené formou leasingu ani leasingové závazky nejsou zachyceny v rozvaze vaší firmy. Pro vybrané obchodní partnery se sídlem na Slovensku je naše společnost schopna realizovat financování formou leasingu se splácením v EUR.

Leasing Plus

Aktuálně nabízíme nový finanční produkt Leasing Plus, který reaguje na změnu zákona o DPH platnou od 1.1.2020. Ta spočívá v nároku klienta na odpočet DPH na počátku leasingu z hodnoty celkového nájemného. Doposud si klienti uplatňovali nárok na odpočet z jednotlivých splátek nájemného. Náš nový produkt Leasing Plus je připraven pružně reagovat na veškeré individuální požadavky našich klientů a poskytnout jim tak plný komfort při financování jejich podnikatelských aktivit. Tak jako u ostatních našich produktů nabízíme u Leasingu Plus i možnost nepravidelného či sezónního splácení, splácení v CZK nebo EUR či výhodné pojištění předmětu financování.

Tímto poskytuji společnosti UNILEASING a.s. souhlas se zpracováním výše uvedených osobních údajů k marketingovým účelům, zejména k nabízení služeb společnosti UNILEASING a.s.