Unileasing

Unikátní tradiční leasingová společnost

Financování pomocí dotačních programů

20. 11. 2018

UNILEASING spolupracuje při financování podnikatelů s řadou subjektů poskytujících zajímavé dotační programy. Jsou jimi:

ČMZRB

S Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou a.s. (ČMZRB) společnost UNILEASING spolupracuje při spolufinancování projektů podpořených zvýhodněnými úvěry v operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Prostřednictvím programu Expanze mohou podnikatelé výhodně financovat nejen nákup strojů, zařízení a technologií, ale i nemovitostí. Nové podmínky programu umožňují od 17.9.2018 malým a středním podnikatelům z mimopražských regionů získat od ČMZRB bezúročné investiční úvěry až do výše 45 % způsobilých výdajů v rozmezí 1 – 45 mil. Kč. Tyto zvýhodněné úvěry mají splatnost 7 let (nebo až 10 let, je-li úvěr převážně určen na nemovité věci) s možností odkladu splátek jistiny až na 3,5 roku. Tyto úvěry nejsou zatíženy žádnými dalšími poplatky. Získání úvěru je podmíněno spolufinancováním projektu komerčním úvěrem např. od společnosti UNILEASING a.s. v alespoň minimální výši 20 % způsobilých výdajů. Finanční příspěvek na úhradu úroků komerčního úvěru činí až 1 mil. Kč. Pro zvláštní podporované aktivity (zavedení/rozvoj vysokorychlostního internetu, efektivní využívání vody v průmyslu, zpracování dřeva poškozeného kůrovcem) platí zvýhodněné podmínky: výše úvěru 650 tis. - 60 mil. Kč, splatnost až 10 let, finanční příspěvek na úhradu úroků komerčního úvěru až 1,5 mil. Kč

Kromě programu Expanze, lze využít program Úspory energie, který nabízí podnikatelům bez rozdílu velikosti bezúročné úvěry k financování jejich energeticky úsporných projektů, jako je např. zateplení budovy určené k podnikání apod.

PGRLF

Společnost UNILEASING a.s. již řadu let financuje předměty na které je poskytnuta dotace z Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF). Naši klienti mohou využít zejména program Zemědělec na poskytnutí dotace části úroků z úvěru podnikatelským subjektům v oblasti zemědělství a lesnictví. Představenstvo PGRLF stanovilo základní sazbu podpory u programu Zemědělec ve výši 2,25 % p.a. Tato sazba se týká žádostí přijatých v období od 1. 10. 2017 do 30. 9. 2018. U mladých zemědělců do 40 let je podpora zvýšena o další jeden procentní bod. Základní sazba podpory u programu Zemědělec se tímto zvýšila v porovnání s rokem 2017. Navýšení sazby na 2,25 % p.a. pro rok 2018 je adekvátní k vývoji úrokových sazeb a jejich postupnému růstu.

SZIF

Jsme také připraveni financovat předměty na jejichž pořízení je poskytnuta dotace ze Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF). SZIF je akreditovaná platební agentura zřízená dle zákona a rozdělující dotace z Evropské unie a národních zdrojů.

 

Neváhejte proto kdykoliv kontaktovat naše obchodní zástupce UNILEASING a.s.

 

Tímto poskytuji ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. společnosti UNILEASING a.s. souhlas se zpracováním výše uvedených osobních údajů k marketingovým účelům, zejména k nabízení služeb společnosti UNILEASING a.s.