klientsky-servis_carouselbgunibgunibguni
Unileasing
  • Rychlé financování

  • Individuální přístup

  • Péče o klienty

Společenská odpovědnost

Naše společnost UNILEASING v rámci svého fungování jedná dlouhodobě odpovědně k prostředí i společnosti, ve které podniká. Zodpovědně se stavíme k plnění všech legislativních požadavků a nad jejich rámec dobrovolně myslíme na sociální, společenské a ekologické zájmy společnosti.

Základním kamenem našeho fungování jsou naši zaměstnanci a hodnoty, ve které věří. Jednáme na základě Etického kodexu. Profesionálním, individuálním a osobním přístupem se snažíme budovat dlouhodobě úspěšné vztahy s našimi obchodními partnery.

Ve vztahu k našim zaměstnancům se snažíme o dlouhodobě oboustranně výhodnou spolupráci. Naši zaměstnanci jsou férově odměňováni a snažíme se, aby prostředí, ve kterém pracují, odpovídalo jejich požadavkům a potřebám. Naše zaměstnance průběžně vzděláváme a podporujeme je v jejich rozvoji.

Podporujeme organizace pomáhající zdravotně handicapovaným lidem, zdravotnická zařízení, sportovní organizace věnující se výchově dětí a mládeže a organizace pořádající kulturní akce. Vzhledem k našemu sídlu v západních Čechách, podporujeme především organizace působící v tomto regionu.

Naše společnost UNILEASING se stala jedním ze sponzorů obecně prospěšné společnosti Pomocné tlapky. Námi poskytnutý peněžní dar byl určený na výchovu a speciální výcvik asistenčního psa až do předání psa klientovi. Vycvičený pes je po výcviku předán zdarma do dlouhodobého užívání tělesně postiženým, zejména těm, kteří jsou zcela nebo částečně upoutáni na invalidní vozík.

Dlouhodobě podporujeme společnost Oblastní charita Klatovy, provozující pečovatelskou službu pro seniory a zdravotně postižené, denní stacionáře Diakonie ČCE – Západní Čechy, které v širokém spektru činnosti pomáhají například lidem s mentálním a kombinovaným postiženým, spolek Podej nám ruku, který se věnuje handicapovaným dětem, Klub Křištál, který pomáhá lidem s psychickými problémy. Podpořili jsme dále například zdravotnické zařízení Klatovská nemocnice – oddělení LDN, dobrovolnické centrum ADRA nebo Linku bezpečí.

Přispěli jsme na činnost několika regionálním sportovním spolkům, které se věnují výchově mládeže ke sportu a aktivnímu trávení volného času. A podpořili jsme také některé místní kulturní organizace a spolky.

Pokud se chcete o našem společenském chování dozvědět více, kontaktujte nás.

UNILEASING a.s.
unileasing@unileasing.cz

Tímto poskytuji společnosti UNILEASING a.s. souhlas se zpracováním výše uvedených osobních údajů k marketingovým účelům, zejména k nabízení služeb společnosti UNILEASING a.s.