klientsky-servis_carouselbgunibgunibguni
Unileasing

Flexibilní a rychlé financování

Společenská odpovědnost

Naše společnost UNILEASING v rámci svého fungování jedná dlouhodobě odpovědně k prostředí i společnosti, ve které podniká. Zodpovědně se stavíme k plnění všech legislativních požadavků a nad jejich rámec dobrovolně myslíme na sociální, společenské a ekologické zájmy společnosti.

Základním kamenem našeho fungování jsou naši zaměstnanci a hodnoty, ve které věří. Jednáme na základě Etického kodexu. Profesionálním, individuálním a osobním přístupem se snažíme budovat dlouhodobě úspěšné vztahy s našimi obchodními partnery.

Ve vztahu k našim zaměstnancům se snažíme o dlouhodobě oboustranně výhodnou spolupráci. Naši zaměstnanci jsou férově odměňováni a snažíme se, aby prostředí, ve kterém pracují, odpovídalo jejich požadavkům a potřebám. Naše zaměstnance průběžně vzděláváme a podporujeme je v jejich rozvoji.

Podporujeme organizace pomáhající zdravotně handicapovaným lidem, zdravotnická zařízení, sportovní organizace věnující se výchově dětí a mládeže a organizace pořádající kulturní akce. Vzhledem k našemu sídlu v západních Čechách, podporujeme především organizace působící v tomto regionu.

Dlouhodobě podporujeme společnost Oblastní charita Klatovy, provozující pečovatelskou službu pro seniory a zdravotně postižené, denní stacionáře Diakonie ČCE – Západní Čechy, které v širokém spektru činnosti pomáhají například lidem s mentálním a kombinovaným postiženým, spolek Podej nám ruku, který se věnuje handicapovaným dětem, humanitární organizaci ADRA poskytující pomoc lidem v nouzi, Linku bezpečí zajišťující bezplatné poradenství dětem a mladým lidem v obtížných životních situacích a také Klub Křištál, který pomáhá lidem s psychickými problémy. Výrazně jsme podpořili také humanitární organizaci Člověk v tísni, zdravotnické zařízení Klatovská nemocnice – oddělení LDN nebo obecně prospěšnou společnost Pomocné tlapky, která se věnuje výchově a speciálnímu výcviku asistenčních psů.

Přispěli jsme na činnost několika regionálním sportovním spolkům, které se věnují výchově mládeže ke sportu a aktivnímu trávení volného času. A podpořili jsme také některé místní kulturní organizace a spolky.

Pokud se chcete o našem společenském chování dozvědět více kontaktujte nás.

UNILEASING a.s.
unileasing@unileasing.cz

Tímto poskytuji společnosti UNILEASING a.s. souhlas se zpracováním výše uvedených osobních údajů k marketingovým účelům, zejména k nabízení služeb společnosti UNILEASING a.s.