Unileasing

Unikátní tradiční leasingová společnost

Nová smlouva o spolupráci s ČMZRB

Koncem května 2018 společnost UNILEASING a.s. uzavřela s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou a.s. (ČMZRB) smlouvu o spolupráci při spolufinancování projektů podpořených zvýhodněnými úvěry v operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Prostřednictvím programu Expanze mohou podnikatelé výhodně financovat nejen nákup strojů, zařízení a technologií, ale také pořízení a rekonstrukci nemovitostí. Program umožňuje malým a středním podnikatelům z mimopražských regionů získat od ČMZRB bezúročné investiční úvěry až do výše 45 % způsobilých výdajů v rozmezí 1 – 45 mil. Kč. Tyto zvýhodněné úvěry mají až sedmiletou splatnost s možností odkladu splátek jistiny až na 3,5 roku a nejsou zatíženy žádnými dalšími poplatky. Získání úvěru je podmíněno spolufinancováním projektu komerčním úvěrem např. od společnosti UNILEASING a.s. v alespoň minimální výši 20 % způsobilých výdajů.

Program Úspory energie zase nabízí podnikatelům bez rozdílu velikosti bezúročné úvěry k financování jejich energeticky úsporných projektů, jako je například zateplení budovy určené k podnikání, výměna osvětlení, kotlů, regulace energie, využití odpadního tepla či obnovitelných zdrojů energie v podnikatelské činnosti apod. Úvěry jsou poskytovány až do výše 70 % způsobilých výdajů, nově v rozmezí 800 tisíc – 30 milionů korun (dříve 1 – 75 mil. Kč) a rovněž nejsou zatížené žádnými dalšími poplatky.

 

 Leták programu expanze, (dokument Acrobat Reader, 1 126 kB)

 Modelový příklad programu expanze, (dokument Acrobat Reader, 105 kB)

Tímto poskytuji společnosti UNILEASING a.s. souhlas se zpracováním výše uvedených osobních údajů k marketingovým účelům, zejména k nabízení služeb společnosti UNILEASING a.s.