Unileasing

Unikátní tradiční leasingová společnost

Podporujeme Pomocné tlapky

07. 01. 2019

S hrdostí si dovolujeme oznámit, že společnost UNILEASING a.s. se stala jedním ze sponzorů obecně prospěšné společnosti Pomocné tlapky o.p.s. Námi poskytnutý peněžní dar je určený na výchovu a speciální výcvik asistenčního psa až do předání psa klientovi.

Obecně prospěšná společnost Pomocné tlapky se již od svého založení v únoru 2001 zabývá chovem, předvýchovou a výcvikem asistenčních psů. Vycvičené psy předává zdarma do dlouhodobého užívání tělesně postiženým, zejména těm, kteří jsou zcela nebo částečně upoutáni na invalidní vozík, ale i lidem nevidomým, pacientům se záchvatovými onemocněními a lidem s kombinovaným onemocněním. Společnost Pomocné tlapky s celostátní i regionální působností vycvičila a předala za dobu své existence téměř 200 asistenčních a vodících psů a 9 canisterapeutických psů a uspořádala velké množství besed pro děti a mládež a ukázek na školách a akcích pro tělesně postižené.

Asistenční pes dokáže v mnoha ohledech nahradit lidského asistenta a pomůže pánovi například v následujících případech:

 • rozsvěcení a zhasínání světel,
 • přinesení určitého předmětu (telefonu, vodítka, pošty, léků, ovladače aj.) a jeho předání,
 • svlékání rukavic, ponožek, svetru, bundy nebo kalhot,
 • rozepínání zipu,
 • otevírání pračky, vytahování prádla z pračky, podávání kolíčků,
 • podávání spadlých předmětů,
 • otevírání a zavírání dveří,
 • pouštění počítače,
 • nošení batůžku s drobnostmi,
 • nakupování (např. předávání peněženky prodavačce),
 • manipulace s invalidním vozíkem (přitažení k posteli při přesedání, pomoc při zapadnutí do bláta nebo do sněhu),
 • přivolání pomoci nebo přímá pomoc v případě ohrožení,
 • otevírání a zavírání lednice nebo zásuvek,
 • vrácení ruky na ovladač elektrického vozíku,
 • přisunutí nohou na stupačky vozíku nebo natažení spazmatických nohou,
 • zvednutí pokleslé hlavy,
 • předání napsané zprávy nebo určeného předmětu jiné osobě.

Výčet úkonů, při kterých jsou asistenční psi svým pánům nápomocni, ale zdaleka není úplný.

Další informace jsou k dispozici na http://www.pomocnetlapky.cz/cz/nasi-psi-a-klienti/voody/.

Více informací o naší společenské odpovědnosti naleznete v sekci Společenská odpovědnost.

Tímto poskytuji ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. společnosti UNILEASING a.s. souhlas se zpracováním výše uvedených osobních údajů k marketingovým účelům, zejména k nabízení služeb společnosti UNILEASING a.s.