Unileasing

Úvěr s PGRLF a SZIF

Úvěr s PGRLF a SZIF

Úvěr s PGRLF a SZIF

Společnost UNILEASING a.s. je připravena financovat předměty na které je poskytnuta dotace z Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF) a také ze Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF).

Využití podpůrných programů

S Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem (PGRLF) má naše společnost uzavřenou dlouhodobou smlouvu o spolupráci. Pro naše klienty to znamená možnost využít různé podpůrné programy vyhlašované výše zmíněným fondem, zejména poskytnutí dotace části úroků z úvěru podnikatelským subjektům v oblasti zemědělství a lesnictví.  Podrobnější informace o dotaci naleznete na webových stránkách Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a.s.

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF)

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) je akreditovaná platební agentura zřízená dle zákona a rozdělující dotace z Evropské unie a národních zdrojů. Mezi základní programy fondu patří Program rozvoje venkova a Operační program Rybářství. Podrobnější informace o dotacích naleznete na webových stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu.

I při úvěrovém financování s dotací od PGRLF či SZIF je možné využít nepravidelné splácení. Znamená to možnost placení splátek v měsících, kdy klient má zdroj příjmů (v sezóně) a výrazně snížené nebo nulové splátky v ostatních měsících roku.

 

Tímto poskytuji ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. společnosti UNILEASING a.s. souhlas se zpracováním výše uvedených osobních údajů k marketingovým účelům, zejména k nabízení služeb společnosti UNILEASING a.s.