klientsky-servis_carouselbgunibgunibguni
Unileasing

Flexibilní a rychlé financování

Nemovitosti

Financování nemovitostí

Nabízíme financování nejrůznějších typů nemovitostí, stavebních i nestavebních pozemků, polí, domů, bytů, továren a výrobních prostor. Nemovitosti financujeme formou úvěru a to právnickým i fyzickým osobám.

Nabídka financování pružně reaguje na potřeby klientů, například postupné čerpání úvěrových prostředků, možnost nepravidelné výše splátek, přefinancování již existujících úvěrů. Jako zajištění úvěru může sloužit financovaná, případně i jiná nemovitost. Předností je rychlé vyřízení financování časově omezené pouze zákonnými lhůtami stanovenými pro katastr nemovitostí.

Samozřejmostí je nabídka poradenství a konzultací daňově účetních aspektů úvěrových a kupních smluv a dále nabídka pojištění předmětu financování v rámci našich pojistných smluv. Klienti mají možnost výběru z pojišťoven, se kterými smluvně spolupracujeme a kde máme dlouhodobě ověřenou kvalitní spolupráci nejenom při uzavření pojistné smlouvy, ale také při případné likvidaci pojistné události.

Dokumenty potřebné ke zpracování žádosti a schválení financování

  • Vyplněná a podepsaná Žádost o financování včetně přílohy.
  • Platný občanský průkaz statutárního zástupce.
  • Dvě poslední daňová přiznání.
  • Výpis z bankovního účtu.
  • V odůvodněných případech k posouzení žádosti požadujeme další doplňující dokumenty.

Tímto poskytuji společnosti UNILEASING a.s. souhlas se zpracováním výše uvedených osobních údajů k marketingovým účelům, zejména k nabízení služeb společnosti UNILEASING a.s.